Projekt

Föreningen driver ett antal projekt. Vissa är tidsbundna, andra löper på tills de blir klara. Tack vare engagerade bybor får vi saker att hända och förändras till det bättre. Ibland är det små steg, ibland åstadkommer vi storverk!

Saker vi gjort

Områdesbestämmelser

Från bymöte 2012 på Herrgården. Från bymöte 2012 på Herrgården.

I Bispberg råder särskilda områdesbestämmelser. Bland annat finns regler för hur man får bygga och förändra. Syftet är att behålla och utveckla den unika miljö vi har i Bispberg. 
Tidigare har särksilda områdesbestämmels gällt för gruvområdet och Herrgårn. Dessa har nu ersatts av nya bestämmelserna som gäller för hela Bispberg.
 

Tänt var det här!

Tack vare Säters kommun fick vi ljus i granen till julen 2012. Nu lyser 1750 lampor i granen varje advent.

Tillsyn av Bispbergs Klack

Byföreningen har haft möte med Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet på Bispbergs klack.
Tanken är att ordna så att Länsstyrelsen får hjälp med kontinuerlig tillsyn av området.
Länsstyrelsen har varit tillmötesgående och bidragit med ett ekonomiskt stöd för att byta taket. Bispbergs Såg har bidragit med material och ett nytt tak är nu lagt av frivilliga krafter i byn. 

Bispbergs bybliotek

Vi har också inrättat ett bybibliotek i värmestugan vid hockeyplan. Fritt för alla i byn att låna, skänka, ta och behålla, eller ge bort böcker.

Projekt på gång

Renovering av husen runt gruvan

De gamla vagnslidren kommer att stadgas upp och nytt tak kommer att läggas. De gamla vagnslidren kommer att stadgas upp och nytt tak kommer att läggas.

Byföreningen har arbetat för att få husen runt gruvan att bli renoverade och skyddade för framtiden. 2012 genomfördes en inventering och en åtgärdsplan har skickats in till Länsstyrelsen för att de ska ansöka om att få Vasa-laven byggnadsminnes-förklarad. Då blir den skyddad för all framtid från att rivas eller förvanskas. I och med det ökar också möjligheterna att få ett bidrag från Länsstyrelsen för att renovera och rädda laven som håller på att förfalla.
Nye ägaren Larssa Andersson har satt igång med ett omfattande renoveringsarbete där han låter renovera husen och byggnderna, säljer av tomter och hyr ut hus för att få finansiering på arbetet.
Gruvområdet kommer i och med detta att ges möjlighet att utvecklas, vilket föreningen, byn, Säter och hela Dalarna uppskattar. Men det kommer att ta flera år, så klart.

Fiberoptisk kabel

Styrelsen har i ett projekt samarbetat ned Bispbergshyttan med att anlägga en fiberoptisk kabel för internet, telefon och tv i byn. Efter mycket arbete blev man tvungen att lägga ner projektet på grund av dålig uppslutning, för lite resurser och för mycket arbete. Nu erbjuder IP Only och Telia samma möjlighet. För att det ska bli verklighet bör du anmäla ditt intresse till någon av de leverantörerna.  

Hockeyplan

Vi spolar och plogar hockeyplan varje vinter. Bara det är tillräckligt kallt väder. Kommunen hjälper till och jämnar till planen, som på sommaren fungerar som ridträningsplan.