Gruvhålet med sandstrand, brygga och badstege.

Välkommen till
Bispbergs byförening

Bispbergs byförening verkar för att :
• tillvarata byns gemensamma intressen  
• stärka sammanhållningen samt öka trivseln och trevnaden
• bevara och värna om byns historia
• verka för byns framtida utveckling

Vi årsmötet i maj 2022 tillsattes en ny styrelse. Vill du komma i kontakt med styrelsen? Klicka här.Vi finns på facebook. Bli vän med oss!

Vill du bli medlem? Enkelt: sätt in 75 kr (enskild) eller 150 kr (familj) på Bankgiro är 480-4548 (plusgiro har vi inte längre) och sista betalningsdag 15 juli, tack! Skriv namn och Bispbergsnummer, eller adress.
 

Sommar 2022 i Bispberg

Årsmöte 
18 juni Byloppis
24 juni Midsommarfirande 
27 juli: Helikopterflygning

13 aug Kräftkalas kl 19.00 vid puben
10 sept Lysnatta kl 19.00 vid puben

Helikopterflygningen

Ett 50-tal personer kom och flög helikopter den 27 juli. Några stannade på marken, men de flesta flög. 

Du som missade tillfället kan hyra helikoptern själv, den tar max 5 personer och kostar för 15 minuter 4 500 kr eller i 30 minuter för 8 000 kr.
Skicka ditt önskemål till helikopter.rundflyg@outlook.com

Ny styrelse

Vid årsmötet i juni 2022 valdes en ny styrelse till Bispbergs byförening. 
Ordförande: Ingeborg Björnbom (nyval)
Ledamöter:
Erik Gustafsson (omval)
Ulla Mattsson (nyval)
Fabiola Franzén (omval)
Dennis Roos (fyllnadsval)
Björn Persson (valdes förra året)
Eva Eklund (valdes förra året)

Kort om Bispberg
Bispberg ligger 3 km öster om Säter i södra Dalarna. Det är en gammal gruvby med anor från 1400-talet.
Här drevs en gruva där det bröts främst järnmalm fram till 1967. Mycket av den gamla bebyggelsen finns kvar.
I Bispberg finns cirka 100 bebyggda fastigheter och drygt 200 boende. Ungefär en fjärdedel är fritidshus. Bispbergs byförening har 68 familjemedlemmar och 14 enskilda medlemmar, vilket motsvarar 82% av byns invånare (i början av 2020). 
Läs om historien här.

Om sandstranden i Bispberg

Byföreningen bidrog med pengar och arbete för att få en sandstrand anlagd i gruvhålet för ett par år sedan. Nu finns några ton fin sand på plats, trevligt för både barn och vuxna. 

Tyvärr har stranden nyttjats av hästar och hundar, vilket inte är meningen. Hästarna har gjort sina behov i vattnet och på stranden, inte är så trevligt. Dessutom finns en markduk under sanden, vilken kan gå sönder om hästar kliver på den. Så nu råder hästförbud i gruvhålet.

Även hundägare avrådes att bada sina hundar där. För hundarna finns ännu inget förbud, men hundägarna uppmanas att vara restriktiva med badning av sina hundar. Stranden är i första hand till för barn, men om ingen annan är på plats, kan nog en hund få tvätta tassarna där. Självklart ska man plocka upp efter hunden. 

Vi hoppas att detta kan respekteras, annars måste andra åtgärder vidtas.