Skolan

Byskolan i Bispberg ligger mitt i byn. Skolan anlades förmodligen runt 1850, då gruvägarna själva drev skolan i det lilla huset till höger på gården. Senare infördes skolplikt och det nya skolhuset byggdes i runt 1880. Troligen hade man till en början ambulerande lärare som man delade med andra skiolor. I mitten av 60-talet lades skolan ned och stod tom till 1968, då konstnärsparet Kristina Wikström Hedman och Lars Wikström köpte den. De bor fortfarande kvar där.

Skolan var en b-skola, med små- och storskola, uppdelad på två + fyra = sex års undervisning. Några av lärarna hette Agnes Forsberg (eller Troberg?), Nils Willart och Erika Dofsén. Den senare slutade i dec 1929.

Barnen kom från flera byar runt Säter. Det fanns skolor på andra ställen också, till exempel Kullsveden soch Stora Skedvi. 
 

Bispbergs skola från 1928.
Bispbergs skola från 1928.