Gruvan

Bilder från förr. Gruvan som var i drift fram till 1967. Tack till Fred Magnell för flertalet av bidlerna.

Bispberg historia Bild från tidigt 50-tal. På nästa bild ser du baksidan med alla namn. Namn på gruvarbetarna på förra bilden. Gruvarbetarna i matsalen. Gruvarbetarna i matsalen. Från vänster: Sven Backlund, Martin Berg, Verner Andersson, John Backlund, Arthur Nilsson, Erik Berg, Arthur Nyström och Svedjebo. Nils Eriksson, Klas-Gustav Andersson, Erik Lindgren, Rudolf Magnell och August Lindgren. Erik Lindgren och Ernst Eck. Svedjebo och Klas Jansson. Verner Andersson, Svedjebo och Axel Eck. Karl Berg. Ernst Eck, Klas-Gustav Andersson och Arthur Nyström. Arthur Nilsson, John Backlund, Svedjebo och Algot Nygren. Martin Berg, Sven Backlund och Svedjebo. Klas-Gustav Andersson. Klas-Gustav Andersson. Per-Martin Nilsson, Ernst Eck och Rudolf Magnell. Klas-Gustav Andersson, Algot Nygren och Ernst Eck. Harry Eriksson (?) och Fred Magnell. Sven Nilsson vid hissmaskineriet. Nya gruvstugan. Här bytte arbetarna om. Skansverket. Här tog man hand om gråstenen, det som inte var anrikbar malm. Verket sorterade stenen efter storlek, makadam, grus och sand. Stånggången (Säterkonsten). Laven Laven i gammalt fint handkolorerat vykort. Vasalaven Vasalaven Vasalaven Vasalaven. Anrikningen. Slagghög ovan jord. Maskinhuset ovan jord med spelstyrare Mauritzh "Mojje" Hagström. hiss100 Hiss. Påstigningsbrygga i dagen. Hiss. Påstigningsbro 510 m nivå. Hiss. Påstigningsbro 825 m nivå. Linkaret. Linlängd 380 m Pumpstation på 186 m djup. Manöverstation för spelet. Sänkepelet på 480 m nivå. Motorn till spelet. Långorten på 520 m djup. Matsal på 810 m djup. Borr på 835 m djup. Det djupaste stället i gruvan. Tippkorg med Ski, för tömning av tunnan i fickor. Spelstyrare Carl Christiansson i spelhuset på 470 m nivå. Tankning av diesellok 510 meters djup. Träsvamp.