Styrelsen

Henrik Koppla
Ordförande

Henrik är femte generationen Koppla i Bispberg. Han bor i Kopplagården (så klart) med Karin och två barn.
Henrik arbetar på Hitachi i Ludvika med kvalitetssäkring. På fritiden utövar han BJJ (Brasiliansk jiu-jitsu. Kopplagården har adress Bispberg 45.

Mejla Henrik
070-649 58 25

Revisorer
Bengt Lundholm
Ingeborg Björnbom

Hemsida/information
Andreas Lindberg
Mejla Andreas
070-865 85 84Eva Eklund(bild saknas)
Kassör

Är fast boende i byn sedan många år. Bor på Bispberg 171 med maken Bengt. Eva är kassör sedan 2018.

Mejla Eva
076-795 49 05Erik Gustavsson 
(bild saknas)

Är fast boende i byn.
Finns på Bispberg 127

Mejla Erik
070-749 32 66Maja Eriksson(bild saknas)
Ledamot

Är fast boende i byn sedan många år.
Bor på Gruvberget 12.

Mejla Maja
076-765 71 71Magnus Tysklind 
(bild saknas)


Är fast boende i byn.
Bor i Bispberg 22.

Mejla Magnus
070-578 29 27Fabiola Franzén 
(bild saknas)

Ledamot

Är fast boende i byn på Bispberg 141.

Mejla Fabiola
076-327 44 93

 Björn Pehrsson 
(bild saknas)


Är fast boende i byn på Bispberg 336

Mejla Björn
072-743 18 60

Årets Bispbergare

Nästan varje år utses årets Bispbergare. Den som kan få denna ärorika titel är en eller flera personer som har gjort något gott för byn och dess utveckling det senaste året eller under flera år. Styrelsen utser vem det blir. Det anses inte bra att utse någon som sitter i styrelsen för tillfället. 

2004: Erik och Svea Lindgren
2005: Familjen Strömberg
2006: Kenneth Nyström och Eva Fredriksson
2007: Birgitta Eklöf
2008: Marie-Louise Trygg
2009: (ingen)
2010: Bengt Lundholm
2011: Fred Magnell
2012: Hasse Hellsten
2013: Thomas Westerhagen
2014: Orvokki och Larssa Andersson
2015: Lisbeth Sejdevik
2016: Eva Lodén Hörz
2017: Ulla och Bengt Hjort
2018: Berit Bergqvist
2019: Tommy Lundgren och Ida Åkesson

Nomineringar lämnas till styrelsen, senast till årsmötet i maj. Utdelning sker på Lysnatta i september.


Hedersmedlemmar
Jon Bodin
Bengt Lundholm
Lena och Erik Hebert