StyrelsenAndreas Lindberg
Ordförande

Fritidsboende i Bispberg 63 sedan 2007. Bor annars i Stockholm och arbetar som informationskonsult i eget företag. Den äkta hälften Anna-Karin Ljusteräng har fått honom hit. På somrarna kan du se honom spela teater i Säterstampen. Andreas är också ordförande i vattenledningsföreningen och i en vägförening i Bispberg.

Mejla Andreas
0708-65 85 84
 Eva Eklund(bild saknas)
Ledamot

Är fast boende i byn sedan många år. Bor på Bispberg 171 med maken Bengt. Eva är kassör sedan 2018.

Mejla Eva
070-536 79 58

Henrik Koppla
Vice ordförande

Henrik är femte generationen Koppla i Bispberg. Han bor i Kopplagården (så klart) med Karin och två barn.
Henrik arbetar på ABB i Ludvika med kvalitetssäkring. På fritiden utövar han BJJ (Brasiliansk jiu-jitsu. Kopplagården har adress Bispberg 45.

Mejla Henrik
070-649 58 25Lars Wikström
Ledamot

Lars är konstnär och fast boende i byn sedan många år. Bor i gamla skolan, Bispberg 130, tillsammans med frun Kristina Wikström Hedman.

Mejla Lars
070-770 55 82Maud Berg (bild saknas)
Kassör

Maud och Rune är numera bofasta i byn. Hon bor på adress Bispberg 8.

Mejla Maud
073-683 66 08Maja Eriksson(bild saknas)
Ledamot

Är fast boende i byn sedan många år.
Bor på Gruvberget 12.

Mejla Maja
076-765 71 71Thorulf Wall
Ledamot

Är fritidsboende i byn sedan 2008. Han har ansvar för puben och är allmänt hjälpsam och trevlig.
Bor på Bispberg 37.

Mejla Thorulf
070-536 79 58
 

Årets Bispbergare

Nästan varje år utses årets Bispbergare. Den som kan få denna ärorika titel är en eller flera personer som har gjort något gott för byn och dess utveckling det senaste året eller under flera år. Styrelsen utser vem det blir. Det anses inte bra att utse någon som sitter i styrelsen för tillfället. 

2004: Erik och Svea Lindgren
2005: Familjen Strömberg
2006: Kenneth Nyström och Eva Fredriksson
2007: Birgitta Eklöf
2008: Marie-Louise Trygg
2009: (ingen)
2010: Bengt Lundholm
2011: Fred Magnell
2012: Hasse Hellsten
2013: Thomas Westerhagen
2014: Orvokki och Larssa Andersson
2015: Lisbeth Sejdevik
2016: Eva Lodén Hörz
2017: Ulla och Bengt Hjort
2018: Berit Bergqvist

Nomineringar lämnas till styrelsen, senast till årsmötet i maj. Utdelning sker på Lysnatta i september.


Hedersmedlemmar
Jon Bodin
Bengt Lundholm
Lena och Erik Hebert