Styrelsen
 Ingeborg Björnbom

Ordförande

Bor på Bispberg 122 sedan 2014. Många känner Ingeborg från skolan där hon varit musiklärare i 25 år. Nu undervisar hon också i svenska och SO på gymnasiet. 

Mejla Ingeborg
070-495 27 24
Revisorer
Bengt Lundholm
Henrik Koppla

Hemsida/information
Andreas Lindberg
Mejla Andreas
070-865 85 84
Lena Nyström
(bild saknas)

Ledamot Erik Gustavsson 
(bild saknas)

Är fast boende i byn. 
Finns på Bispberg 127.

Mejla Erik
070-749 32 66Ulla Mattsson
(bild saknas)

Ledamot
Ulla bor på Bispberg 96 med maken Börje.
070-640 65 99


 Dennis Roos 
(bild saknas)


Bor på Bispberg 142. 
070-249 80 91Fabiola Franzén 
(bild saknas)

Ledamot

Är fast boende i byn på Bispberg 141.

Mejla Fabiola
076-327 44 93  

Årets Bispbergare

Nästan varje år utses årets Bispbergare. Den som kan få denna ärorika titel är en eller flera personer som har gjort något gott för byn och dess utveckling det senaste året eller under flera år. Styrelsen utser vem det blir. Det anses inte bra att utse någon som sitter i styrelsen för tillfället. 

2004: Erik och Svea Lindgren
2005: Familjen Strömberg
2006: Kenneth Nyström och Eva Fredriksson
2007: Birgitta Eklöf
2008: Marie-Louise Trygg
2009: (ingen)
2010: Bengt Lundholm
2011: Fred Magnell
2012: Hasse Hellsten
2013: Thomas Westerhagen
2014: Orvokki och Larssa Andersson
2015: Lisbeth Sejdevik
2016: Eva Lodén Hörz
2017: Ulla och Bengt Hjort
2018: Berit Bergqvist
2019: Tommy Lundgren och Ida Åkesson
2020: Thorulf och Sylvia Wall
2021: Andreas Lindberg

Nomineringar lämnas till styrelsen, senast till årsmötet i maj. Utdelning brukar ske på Lysnatta i september.


Hedersmedlemmar
Jon Bodin
Bengt Lundholm
Lena och Erik Hebert