Vägen fram

Vi vandrar Bispbergsvägen fram. Vi färdas i tid och rum, sommar och vinter.

Vi börjar vid Bönhuset (till höger) Innan det målades om Bönhuset på vintern Bönhuset en annan vinter Bönhuset på sommarn Gammalt vykort, Bönhuset till höger. Gammal bild med bönhuset till höger. Äldre bild, bönhuset och Skjutars till höger. Höst med bönhus och Skjutars till höger. Äldre bild. I fonden Spångbergs. Spångbergs till vänster. Affären Fram längre upp i backen. Spångbergs. Flygfoto med affären i mitten och Spångbergs nedanför. Konumtionsföreningien Fram efter renoveringen 2009. Fram, Ringens, Konsum. Kärt barn har många namn. Ringens under 60-talet när affären fortfarande var igång. Skolan sommar. Skolan vinter. Bänken vid vägkorsningen Långbergsvägen. Gruvstugan. Stora stöten, gruvhålet.